Sports News

สั่งถอนสัญชาติไทย หญิงชาวจีน พบใช้ชื่อปลอม-เอกสารเท็จแต่งงานชายไทยนาน 31 ปี

0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้หญิง 1 ราย ที่ถือสัญชาติมานานกว่า 31 ปี กระทั่งกระทรวงมหาดไทย พบว่า เธอปลอมแบบฟอร์มพร้อมทั้งหนังสือรับรองจากชุมชนและใช้ญาติปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการปลอมชื่อ และเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้ใช้เอกสารในชื่อที่แท้จริงของตน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ด้วย นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล หรือ ซานลิน ซู เดิมเป็นบุคคลสัญญาติจีน ได้รับอนุญษตให้เข้าถือสัญชาติไทยโดยการสมรสกับ นายเริงศักดิ์ แซ่เตีย สามีผู้มีสัญชาติไทย

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 4 รูป

ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากทางการจีน ปรากฎข้อเท็จจริงว่า นางสาวเมธาวรินทร์ หรือ โจว จิ้งหัว หรือ โจว ฉานหลิง หรือ ฉวู ฉานหลิง หรือ ซานลิน ซู เป็นบุคคลเดียวกัน

โดยพบว่า มีการปลอมแบบฟอร์มพร้อมทั้งหนังสือรับรองจากชุมชน และใช้ญาติปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการปลอมชื่อ และได้รับหนังสือเดินทางจีน เข้ามาประเทศไทยโดยไม่ได้ใช้เอกสารในชื่อที่แท้จริงของตน

นอกจากนี้ยังพบว่า นางสาวเมธาวรินทร์ ได้แต่งงานตามประเพณีกับ นายฉวู จินหง ตั้งแต่ปี 2530 มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันโดยพฤตินัย โดยมีบุตรด้วยกัน 3 คน ซึ่งได้รับการคุ้มครองและบังคับตามกฎหมายจีนมีผลตั้งแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ นางสาวเมธาวรินทร์ ใช้รายการปลอมชื่อ มาจดทะเบียนสมรสกับ นายเริงศักดิ์ แซ่เตีย ที่ประเทศไทย ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางรัก เมื่อปี 2531 และแจ้งเกิดบุตรทั้ง 3 คน (บุตรที่เกิดกับนายฉวู จินหง) มีสูติบัตรออกให้โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ต่อมา นางสาวเมธาวรินทร์ ยื่นคำขอมีสัญชาติไทย โดยการสมรสกับสามีผู้มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้รับอนุญษตให้ถือสัญชาติไทยตามสามีเมื่อปี 2535

พฤติการณ์ถือได้ว่าการสมรสระหว่าง นางสาวเมธาวรินทร์ กับ นายเริงศักดิ์ เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จ อันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508

รมว.มหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีคำสั่งให้ถอนสัญชาติไทย นางสาวเมธาวรินทร์ จึงมีผลให้เสียสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508คำพูดจาก สล็อตทรูวอเลท

อ่านรายละเอียด :ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %