ผล บอล ลีก ฝรั่งเศส คาสิโนออนไลน์

Sports News

สั่งถอนสัญชาติไทย หญิงชาวจีน พบใช้ชื่อปลอม-เอกสารเท็จแต่งงานชายไทยนาน 31 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้หญิง 1 ราย ที่ถือสัญชาติมานานกว่า 31 ปี กระทั่งกระทรวงมหาดไทย พบว่า เธอปลอมแบบฟอร์มพร้อมทั้งหนังสือรับรองจากชุมชนและใช้ญาติปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการปลอมชื่อ และเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้ใช้เ…