infinite black jackการ เปลี่ยนตัว มากกว่า 1 คน วอลเลย์บอล

Games News

เฟ้นหาเทคโนโลยีแจ้งเตือนหลับใน “รถโดยสาร” ลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้เปิดการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการศึกษาเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยได้รับการสนับสนุนจากกอ…